Animal World

Páv korunkatý

Content Image

Páv korunkatý (iné názvy: páv obyčajný, páv modrý) je vták z čeľade bažantovité.

Jeho latinský názov je Pavo cristatus.

Jeho domovinou je India a Srí Lanka. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov páv korunkatý patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia je stabilná, obýva aj pozmenené biotopy a nevyhýba sa ani blízkosti ľudských sídel.

Páv meria 180-230 cm, samička 90-100 cm. Rozpätie krídel samca je 130-160 cm, samička 80-130 cm. Váha samca je 4-6 kg, samičky 2,75-4 kg.