Animal World

Nemecký obrovitý strakáč

Content Image

Nemecký oborovitý strakáč alebo nemecký obrovitý strakoš je plemeno králika pôvodom z Nemecka.

Bol vyšľachtený koncom 19. storočia krížením belgického obra, francúzskeho barana a strakatých jatočných králikov v oblasti Lotrinska vo Francúzsku. Cieľom bolo získať jatočné (mäsové) plemeno kombinujúce vlastnosti vyššie uvedených plemien.

Toto plemeno, nazývané ako lotrinský obrovský králik, sa dostalo do Nemecka, kde ďalším vývojom získalo typický farebný ráz a z plemena jatočného sa stalo plemeno výstavní.

Nemecký obrovitý strakáč je druhým najväčším plemenom králika po belgickom obrovi, pre výstavy je predpísaná minimálna hmotnosť 5 kg. Minimálna dĺžka uší je predpísaná na 16 cm, uši musia byť vzpriamené. Rovnako dôležitá je pri posudzovaní charakteristická kresba. Nemecký obrovitý strakoš sa vyskytuje v 4 farebných rázoch