Animal World

Muflón lesný

Content Image

Muflón lesný je jediný voľne žijúci zástupca rodu ovca v európskej prírode.

Jeho latinský názov je Oves aries musimon.

Ide o najmenšieho zástupcu divokých oviec a považuje sa za predchodcu domácich oviec. Vyskytuje sa aj na Slovensku.

Muflón môže byť dlhý 120 (ovce) až 135 cm (barany), a dosahuje výšku až 70cm (ovce) a barany až 88 cm.