Animal World

Kačica mandarínska

Content Image

Kačička mandarínska je druh zúbkozobca z čeľade kačkovité.

Jej latinský názov je Aix galericulata.

Obýva východnú palearktídu, bola introdukovaná v Európe. Kačička mandarínska sa stala novým druhom pre Slovensko v roku 2007, bola pozorovaná trikrát, v marci, v októbri, a v novembri, všetky výskyty označené ako jedince uletené zo zajatia. Bola pozorovaná i v ďalších rokoch, v roku 2008 a 2009.

V roku 2013 sa podarilo dokázať prvé hniezdenie na rieke Váh, bola pozorovaná s mláďatami.