Animal World

Holanďanka

Content Image

Najstaršie správy o týchto vtákoch pochádzajú z Holandska; ich presný pôvod však nie je známy.

Okrem hrebeňov sú zdobené veľkými hrebeňmi, ktoré takmer pokrývajú celú hlavu. Tento hrebeň obmedzuje ich videnie a vo výsledku môže mať vplyv na ich temperament. Aj keď sú teda bežne krotké, môžu byť plaché a ľahko vystrašené.


Chovajú sa predovšetkým ako výstavný vták, pôvodne však išlo o produjktívne vaječné vrstvy.