Animal World

Bažant strieborný

Content Image

Bažant strieborný je druh vtáka z čeľade bažantovité.

Jeho latinský názov je Lophura nycthemera.

Bažant strieborný obýva lesy, najmä v horách juhovýchodnej Ázie.
Introdukovaný je aj v USA. Samec je čiernobiely, samica hnedá. Majú červenú tvár a nohy. Často sa chovajú v zajatí.