Animal World

Bažant škoricový

Content Image

Bažant zlatý (škoricový) je druh ázijskej kury z čeľade bažantovité.

Jeho latinský názov je Chrysolophus pictus.

Je to pôvodný druh zo západnej Číny, kde obýva lesy a horské oblasti. Introdukovaný bol do viacerých oblastí. Dospelý samec je dlhý 90 až 105 cm, pričom chvost tvorí dve tretiny dĺžky. Má nezameniteľný zlatý chochol a červené perie na bruchu.

Samica je sfarbená menej výrazne a má kratší chvost. Obaja majú žlté nohy a zobák. Samica kladie 8 až 12 vajec s inkubačnou dobou 22 – 23 dní. Živí sa bobuľami, semenami a ostatnou vegetáciou. Napriek svojmu pestrému sfarbeniu je vo svojom prirodzenom prostredí, v mladých borovicových lesoch s riedkym porastom, ťažko spozorovateľný.

Cez deň sú na zemi, živia sa zrnom, listami a bezstavovcami, noc trávia na stromoch. Dokážu lietať na krátku vzdialenosť ale preferujú beh.