Animal World

Bažant lesklý

Content Image

Bažant lesklý je národným vtákom Nepálu.

Jeho latinský názov je Lophophorus impejanus.

Bažant lesklý je vták z čeľade bažantovitých, ktorý žije v určitých oblastiach Ázie. Na celom svete je chovaný ako okrasný vták.