Animal World

Úžasné zvieratá v našej zoo

Featured Image
22 okt

Daniel Škvrnitý

Daniel dosahuje hmotnosť 50-90 kg, danielica 30-50 kg. Jeho latinský názov je Dama dama L. Pôvodnou vlasťou danej zveri je oblasť okolo Stredozemného mora, najmä južná Európa a malá Ázia. Od stredoveku sa táto zver dovážala a aklimatizovala v mnohých štátoch Európy a severnej Afriky. K nám ju doviezli koncom stredoveku a chovala sa predovšetkým...

ivancik
22. októbra 2020
0
Featured Image
22 okt

Muflón lesný

Muflón lesný je jediný voľne žijúci zástupca rodu ovca v európskej prírode. Jeho latinský názov je Oves aries musimon. Ide o najmenšieho zástupcu divokých oviec a považuje sa za predchodcu domácich oviec. Vyskytuje sa aj na Slovensku. Muflón môže byť dlhý 120 (ovce) až 135 cm (barany), a dosahuje výšku až 70cm (ovce) a barany […]

ivancik
22. októbra 2020
0